Badminton Spelregels

Leestijd6 minuten

Badminton Spelregels

 

Badminton  Spelregels

In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm van de hand van Kolonel H.O. Selby in Karachi. Ondanks het feit dat er nu spelregels bestonden, werd het spel toch op uiteenlopende wijzen beoefend. In sommige streken werd het spel door twee personen gespeeld, die de shuttle heen en weer sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te blijven staan. Elders speelde men met 3 of 5 man aan elke kant van het net. Zelfs was dit rond 1910 nog het geval. Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich ontwikkelde tot specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, is niet de oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen sporthallen. Wel had men in de kringen waar het badminton beoefend werd de beschikking over grote landhuizen met zalen van “kamers-en-suite”. Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de vorm van een zandloper. Als bewijs hoe een bepaalde spelregel zich kon handhaven, ondanks het feit dat de reden waarom die spelregel werd opgesteld, niet meer bestaat, moge een voorbeeld uit de spelregels van september 1968 aangehaald worden: Spelregel 17a zegt o.a. “Het is goede terugslag als de shuttle BUITEN een der palen om, OP of BINNEN de grenslijnen van het tegenoverliggende speelhelft valt”. Probeert u het eens?

Veranderingen Reglement badminton 

Sindsdien zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich ontwikkelde tot specifieke zaalsport. Het speelveld zoals wij dat kennen, is niet de oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badminton in Europa, of liever in Engeland, opgang begon te maken, kende men nog geen sporthallen.

Wel had men in de kringen waar het badminton beoefend werd de beschikking over grote landhuizen met zalen van “kamers-en-suite”. Alleen had het veld dan, als gevolg van de suitedeuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de vorm van een zandloper.

Badminton Spelvarianten

Badminton Singles (Enkelspel) Heren enkelspel en dames enkelspel. man vs. man of vrouw vs. vrouw.

 • Badminton Mix (Gemengd dubbel)
 • man/vrouw vs. man/vrouw
 • Badminton Doubles (Dubbelspel)
 • man/man vs. man/man vrouw/vrouw vs. vrouw/vrouw.

Games/sets

Een partij badminton bestaat uit twee winnende games/sets. Wie twee sets wint, is de winnaar van de partij. Het aantal punten waaruit een game bestaat is 15 punten op één ouderwetse uitzondering na. De dames-single behoeven 11 punten te behalen om een set te winnen. Als het 1-1 in sets is, wordt er een derde set gespeeld. 

Telling:

Een badmintonwedstrijd bestaat uit twee gewonnen games. Dat betekent dat wanneer je na twee games gelijk staat, je een derde moet spelen. Een game bestaat uit 15 punten; alleen het dames enkelspel gaat tot 11 punten. Na elke game wordt van speelhelft gewisseld. De winnaar van een game begint de volgende game met de service.

Je scoort een punt als je de service hebt en:

– als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
– als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
– als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
– als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je maakt een fout:

 • als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
  – als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander op de grond valt;
  – als je in het net slaat;
  – als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Fouten

Badminton kent de volgende fouten:

 • een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)
 • de shuttle valt in het eigen veld (een speler mist de slag)
 • een speler slaat de shuttle in het net
 • een speler raakt de shuttle meer dan één keer
 • een speler raakt de shuttle met zijn lichaam
 • een speler raakt het net aan
 • een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
 • een speler staat op een lijn bij het serveren (voetfout)
 • een speler slaat de service in het verkeerde vak
 • een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat.
 • een speler serveert en het blad komt boven de heup voordat de shuttle het blad verlaten heeft.
 • de shuttle raakt tijdens een rally niet tot het speelveld behorende objecten (plafond, palen links/rechts van het speelveld)

Wanneer de scheidsrechter niet zeker weet of hij de goede beslissing maakt, kan hij een let geven. Dit komt voor wanneer er bijvoorbeeld niet duidelijk is of de shuttle in of uit was en wanneer niet duidelijk was of de tegenstander klaarstond (zo niet, dan een let). Een let houdt in dat de gespeelde punt opnieuw gespeeld moet worden. 

Let:

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Verlengingsregels:

Bij de stand 14-14 mag met 3 punten verlengd worden.

In het damesenkel
Bij de stand 10-10 mag met 3 punten verlengd worden. De speler(s) die het eerst 14 punten heeft (hebben) gehaald, bepaalt (bepalen) of van de verlengingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt (in het damesenkel is dit de speelster die het eerst 10 punten heeft gehaald).

Je moet wisselen van speelhelft na iedere game;
in de derde game wanneer één van de spelers acht punten heeft gescoord (in het damesenkel bij zes punten).

Toss:

Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint moet een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

– eerst serveren of eerst de service ontvangen;
– het spel beginnen aan de ene dan wel de andere kant.

De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Nieuwe puntentelling vanaf 2006

Sinds kort (2006) wordt er echter geëxperimenteerd met een nieuwe puntentelling om het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek. Tot nu toe kon men alleen punten maken op de eigen service en was er een onderscheid tussen dames en heren. (damestelling tot 11 punten, herentelling tot 15 punten) In de nieuwe puntentelling wordt dit onderscheid niet meer gemaakt; dames en heren zijn gelijkwaardig. De telling gaat voor beide seksen tot 21 punten per set; gewonnen wordt met een verschil van 2 punten. Staan beiden spelers op 20 punten dan komt er een verlenging, tot een van beiden een verschil van 2 punten heeft bereikt. Echter, om de tijdsduur van een wedstrijd enigszins in de perken te houden, is er besloten om hieraan een maximum van 29 punten te verbinden. Staan beide spelers op 29 punten, dan zal het eerstvolgende punt beslissend zijn voor de winst van de set of wedstrijd. Er wordt nog steeds best out of three sets gespeeld.

Een ander groot verschil is dat er een rally-pointsysteem komt. Dit houdt in dat een speler niet alleen punten kan maken op zijn eigen service, maar ook op die van zijn tegenspeler.

Deze nieuwe puntentelling en het nieuwe systeem gingen van start in 2006. Echter niet alle verenigingen kunnen dit op korte termijn invoeren. Daarom wordt eerst het gangbare badmintonseizoen van 2005-2006 afgemaakt met de oude telling. De nieuwe competitie zal wel gaan volgens het nieuwe systeem. Grote evenementen worden overigens al wel volgens het nieuwe systeem gespeeld. Bijvoorbeeld de Dutch open.

Badminton Spelvormen

Single

De single (ook wel enkel genoemd) wordt op een lange, smalle baan gespeeld. Voor de breedte gelden de binnenste lijnen, voor de lengte de achterste lijn. De score tijdens een game loopt tot 11 bij dames en tot 15 bij heren. Men heeft één servicebeurt per persoon; maakt de serveerder/serveerster een fout dan gaat de service naar de tegenstander en kan hij of zij punten maken. Er kunnen alleen punten gemaakt worden als je de service hebt. Bij een even aantal punten wordt geserveerd uit het rechter serveervak, bij een oneven aantal uit het linker. Bij een eventuele verlenging spelen dames tot 13 en heren tot 17. Een verlenging kan door de niet-serverende partij worden aangevraagd als de stand 10-10 (bij de dames) of 14-14 (bij de heren) is.

Badminton Gemengd dubbel (Mix)

Bij het gemengd dubbel spelen een heer en een dame samen. Zowel de heer als de dame heeft een service, behalve bij de allereerste servicebeurt van de game. Bij de 1e servicebeurt heeft maar 1 persoon service. Na elk gewonnen punt moet het serverende koppel van serveervak wisselen. Wordt in de servicebeurt een fout gemaakt, dan gaat de ander door met serveren tot ook in die servicebeurt een fout optreedt. Dan gaat de servicebeurt over naar de tegenstanders. De eerste service wordt steeds gegeven door de persoon van dat koppel die op dat moment in het rechterserveervak staat. In het begin van het spel is dit steeds de dame. De set gaat tot 15. Mocht het eventueel 14-14 worden, kan er verlenging worden gevraagd door het niet-serverende paar en deze gaat tot 17. Het veld is bij de service breed en kort. Na de eerste service is het gehele veld

Heren- of damesdubbel

Bij een heren- of damesdubbel spelen twee heren of twee dames samen. Dezelfde regels gelden als bij het gemengd dubbel.

Bewijs verandering

Als bewijs hoe een bepaalde spelregel zich kon handhaven, ondanks het feit dat de reden waarom die spelregel werd opgesteld, niet meer bestaat, kan een voorbeeld uit de spelregels van september 1968 aangehaald worden: Spelregel 17a zegt o.a. “Het is goede terugslag als de shuttle BUITEN een der palen om, OP of BINNEN de grenslijnen van het tegenoverliggende speelhelft valt”. Probeert u het eens?

Badminton Speelveld

Het badmintonveld wordt als het ware in twee stukken verdeeld. Dit door een badmintonnet op 1,55 meter hoogte bij de staander te spannen op in het midden van het speelveld. (zie midden van de afbeelding). Het badmintonnet mag in het midden niet lager hangen dan 1,542 meter.

Het badmintonnet zelf moet op 0,76 meter, van de grond gezien, hangen. Het materiaal waar het net mee gemaakt is moet donker van kleur zijn en van gelijkmatige dikte.
De dikte varieert tussen 15 en 20 millimeter.

Voor meer informatie over de officiele spelregels verwijzen wij u naar de officiele spelregels

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *