Brandveiligheid

Leestijd1 minuut

Brandveiligheid

Elk systeem of activiteit om brand te vermijden of in te perken wordt brandpreventie genoemd. Brand veilig is de situatie of toestand waarin brand moeilijk of niet kan uitbreken of verspreiden. Bedrijven of inwoners die het niet zeker weten of hun bedrijf, pand of woning brandveilig is, kunnen bij de gemeente om advies brandveiligheid.

Om de brandveiligheid in gebouwen, panden of woningen te waarborgen is het jaarlijks onderhoud blustoestellen en blusmiddelen even belangrijk. Brandslanghaspels en brandblussers dienen minstens een keer per jaar verplicht gecontroleerd te worden door erkende onderhoudsmonteurs. Uit onderzoek is gebleken dat het eerste wat men doet bij het uitbreken van brand, het blussen van de brand met een brandblusser, brandslanghaspel en andere blustoestellen of blusinstallaties is. De Arbowet, verzekeringsmaatschappijen, wet milieubeheer en andere overheidsdiensten eisen periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens een bepaalde norm. Mankementen aan blusmiddelen of andere tekortkomingen in geval van nood of bij een plotselinge controle kunnen leiden tot hoge boetes of zelfs tot de sluiting van het bedrijf.

Brandveiligheid van gebouwen, iedereen heeft ermee te maken. Of u nu architect bent of eigenaar, aannemer of huurder, of alleen bezoeker. Er zijn verschillende wetten, regels en afspraken rond brandveiligheid. Op deze website leggen we u graag uit welke dat zijn. Ook leest u over de verschillende levensfasen van een gebouw, en wie in welke fase verantwoordelijk is voor brandveiligheid.

Alle regels en afspraken voor iedereen duidelijk
Er zijn diverse wetten, regels en afspraken over brandveiligheid. Niet alle partijen die bij brandveiligheid van gebouwen betrokken zijn, weten welke regels en wetten er zijn. Ook niet of het om eisen gaat of juist om wensen. In het verleden interpreteerden gemeenten en brandweer de wet- en regelgeving soms anders dan eigenaren en gebruikers van een gebouw.

Bron : Infopunt Brandveiligheid

Klik hier verder om meer te lezen


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *