Incasso

Leestijd1 minuut

Incasso

Incasso is een betalingsvorm. Hierbij machtigt of verleent men toestemming aan een bedrijf, stichting of vereniging om periodiek of per eenmalige incasso een bepaald bedrag van de giro- of bankrekening af te schrijven. Bij automatische incasso heeft men een machtiging ondertekend, waardoor de crediteur het verschuldigde bedrag automatisch van de rekening kan afschrijven. Het afschrijven kan eenmalig of regelmatig geschieden, zonder dat men nog iets ervoor hoeft te doen. Banken zijn verplicht om incasso’s die onterecht zijn uitgevoerd binnen 56 dagen terug te storten.


Debiteuren zijn klanten die nog moeten betalen. In de boekhouding wordt een bedrijf of iemand die nog moet betalen voor geleverde diensten of goederen een debiteur genoemd. De schuldeiser kan een incasso buro inschakelen om het verschuldigde bedrag te innen.

Een kort geding is een civiele procedure voor zaken waarbij de eiser haast heeft en niet kan wachten op het resultaat van de normale procedure. Bij een gewone rechtszaak kan er behoorlijk wat tijd verlopen, alvorens er een rechtzitting geschied. Incasso kort geding is een snelle en efficiënte manier om te incasseren bij de schuldenaar.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *