Juridisch adviesbureau

Leestijd1 minuut

Juridisch adviesbureau

Een juridisch adviesbureau is een specialistisch bureau dat opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren. Adviseurs van een dergelijk adviesbureau zijn bekwaam en ervaren als het gaat om het Nederlands recht. Juridische adviseurs zijn over het algemeen gespecialiseerd op een bepaald rechtsgebied. Steeds meer juristen specialiseren zich bijvoorbeeld op het financieel recht of het ondernemingsrecht.


No cure no pay staat in het engels voor geen genezing geen betaling, dat wil zeggen dat men geen cent betaalt voordat het beoogde doel niet is bereikt.

Vorderingen zijn bedragen die bedrijven, ondernemingen of instanties te goed hebben van afnemers of andere relaties, die binnen korte tijd opeisbaar zijn.


Incassokosten worden gemaakt door een schuldeiser of crediteur als de schuldenaar of debiteur niet op tijd voldoet aan zijn of haar betalingsplicht. Doordat een schuldenaar niet op tijd voldoet aan de betalingsplicht, is de schuldeiser genoodzaakt actie te ondernemen om alsnog het geld te ontvangen. In dit geval wordt dan een derde ingeschakeld, met name een juridisch adviesbureau of een incassobureau.


Juridisch adviesbureau

Leestijd1 minuut

Juridisch adviesbureau


Het stappen naar een juridisch adviesbureau kan men op verschillende momenten doen en voor verschillende zaken. Juridische adviesbureaus hebben ook kennis omtrent de milieuwetgeving. In verscheidene situaties gaat het om letselschade of bedrijfs ongelukken. Ook bijvoorbeeld schade door overheids optreden of ten gevolge van activiteiten gerelateerd aan politie handhavingsbeleid, kunnen reden zijn om wet en recht op te zoeken.

In welke situatie men ook verkeerd, een belangrijk gegeven is om vanaf de gebeurtenis de schade bij te houden. Alle kosten welke men maakt in relatie tot de opgelopen schade moet men vastleggen of documenteren. Het hebben van nota’s kwitanties of facturen zijn daarbij belangrijk.

Wanneer men een adviesbureau binnenstapt, is het belangrijk te weten dat het niet hoeft dat de aangewezen jurist in vaste dienst is. Het kan heel goed mogelijk zijn dat een deel van de juristen die werkzaam zijn voor het juridische adviesbureau gedetacheerd zijn. Detachering juristen is een nieuw concept aan het worden binnen de juridische dienstverlening.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *