Online veiligheid

Ons dagelijks leven speelt zich steeds intensiever op internet af, maar van alle kanten wordt dit aangevallen. Hackers verzinnen nieuwe manieren om ons in de gaten te houden en onze informatie te stelen. Hoe voorkomen we dit? Er zijn weinig huishoudens die in deze tijd niet meer beschikken over een computer. Steeds meer zaken worden online geregeld en een computer is daarbij onmisbaar. De tijd dat we zonder een computer ons werk moesten doen lijkt ook al heel ver weg. Sinds 1996 toen het internet in Nederland beschikbaar werd heeft de computer een steeds verdere opmars gemaakt. Niet alleen bedrijven maar ook bij particulieren is de computer sinds de komst van het internet niet meer weg te denken.  Doordat zowel bedrijven als ook particulieren steeds meer online zijn nemen de risico’s ook toe. We versturen steeds meer informatie online. Onze bankzaken, communicatie met de overheid, winkelmomenten en gesprekken. We doen het allemaal middels websites, erop hopend dat niemand meekijkt.

Hoe kan je veilig online zijn

Als particulier kan je een aantal zaken regelen om ongenode hackers buiten de deur te houden. Het hebben van een virusscanner is er daar één van. Het hebben van een goed wachtwoord en het regelmatig wijzigen is ook een belangrijke voorwaarde. De dubbele check is een steeds vaker gebruikte inlogmethode om veilig online te blijven. Je identiteit moet op verschillende manieren worden bevestigd. Een bekend voorbeeld is het inloggen op DigiD, waarbij we naast het invullen van een wachtwoord ook een code opgeven die via een sms'je wordt verstuurd. Voor bedrijven die willen weten hoe veilig hun netwerk is zijn er ook meerdere opties om dit te realiseren. Een veel voorkomende is penetration testing.  Bij een penetration test kruipen testers in de huid van een hacker. Ze proberen op allerlei manieren en met alle mogelijke middelen toegang te krijgen tot de geteste IT-omgeving. Op die manier leggen ze de zwakke plekken van je website, applicatie of zelfs gehele IT-infrastructuur bloot. Na afloop van een penetration test kun je met gerichte maatregelen deze kwetsbaarheden zo goed mogelijk verhelpen.

Internet veiligheid de komende jaren

Ook de komende jaren zal de online veiligheid onderwerp van gesprek blijven. Particulieren zullen waakzaam moeten zijn met betrekking tot hun online gedrag. Een logische stap is dat overheid en bedrijfsleven steeds meer de verantwoordelijkheid voor de online veiligheid van de particulier naar zich toe moeten trekken. Online security wordt een basisbehoefte. Mensen verwachten dat ze op de veiligheid van door hen aangekochte spullen kunnen vertrouwen. De ontwikkelingen zullen zich waarschijnlijk in hoog tempo op blijven volgen.

Geef een reactie