Straling en Gezondheid

Leestijd1 minuut

Wat is Straling

Elektromagnetische straling wordt veroorzaakt door de wijdverspreide aanwezigheid van bekabelde en draadloze technologieën. Het is onzichtbaar, men kan het niet zien, ruiken of proeven. Toch heeft het een van de meest doordringende omgevingsinvloeden in de hedendaagse geïndustrialiseerde landen. Zo ook in Nederland. Hoewel alles ontworpen is om energie te besparen en dient voor gemak, heeft dit alles onaangename biologische consequenties voor mensen, dieren en planten.Steeds meer wetenschappers concluderen dat deze technologieën gepaard gaan met risico’s voor de gezondheid van mensen. Tegenwoordig wordt iedereen blootgesteld aan onderstaande vier typen straling of velden:

  1. Laagfrequente elektrische wisselvelden
  2. Laagfrequente magnetische wisselvelden
  3. Elektromagnetische golven
  4. Geopatische straling

Op Straling Meten lees je meer over deze straling types en waarom deze zo schadelijk zijn.

Straling effect op de gezondheid

Ondanks de bewezen studies, literatuur en onderzoeken dat straling slecht voor je is, is er nog geen bewustzijn onder mensen dat het daadwerkelijk zo is.

Klachten die door artsen niet kunnen worden verklaard zijn regelmatig te wijten aan elektromagnetische straling.  Een overzicht van de meest voorkomende klachten als gevolg van straling vindt u op onze website.

Er zijn mensen die belast zijn met straling en tegelijkertijd geen of nauwelijks waarneembare klachten hebben er zijn mensen die elektrohypersensitief (EHS) zijn. Deze laatste groep mensen worden erg ziek van straling. Uit stralingsanalyses blijkt dat meer dan 50% in meer of mindere mate belast is met elektromagnetische straling.

Meer weten over straling, bekijk de website van Straling Meten.